Handledning

Jag erbjuder handledning och konsultation till personal inom privat och offentlig sektor. Jag är utbildad handledare och lärare i psykoterapi och innehar Psykoterapicentrums handledarauktorisation. Jag har flerårig erfarenhet av psykoterapihandledning, handledning av socialtjänstpersonal inom olika arbetsgrupper samt handledning av familjerådgivare. Jag har bl.a. vana av handledning i ärenden som gäller våld i nära relation, asylsökande barn och vuxna och familjehemsvård.