1bplhwkFTrypb+iE3BglUg_thumb_4b0.jpg

Om mig

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Jag har lång erfarenhet av terapeutiskt arbete, parterapier, familjerådgivning och traumabehandling och möter ofta människor i kris och utsatthet, bl.a. människor med utmattningsproblematik.

I mitt arbete på Rädda Barnen har jag mött barn i utsatta livssituationer. Förutom behandling av traumatiserade barn har jag arbetat med barn i familjerättsliga konflikter, föräldrautbildning, föreläst om  barn utsatta för sexuella övergrepp och våld. 

Jag utbildar för närvarande också i Traumamedveten omsorg i Rädda Barnens regi. 

Min inriktning är främst psykodynamisk psykoterapi och då framför allt affektfokuserad korttidsterapi. Jag har även utbildning i traumafokuserad KBT. 

Yrkestiteln legitimerad psykoterapeut är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Det utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Jag finns på Västerbottens Läns Landstings lista över privata vårdgivare. Det krävs remiss från läkare för att gå i psykoterapi hos privat psykoterapeut med högkostnadsskydd. Läs mer på :

https://www.1177.se/Vasterbotten/Regler-och-rattigheter/privata-vardgivare-i-Vasterbotten/