IMG_5791.jpg

Psykoterapi 

Under mitt yrkesverksamma liv har jag mött människor i olika livssituationer. För mig är det viktigt att anpassa arbetssättet till den unika människa jag har framför mig. 

Jag är psykodynamisk psykoterapeut i grunden och har bl.a. som inriktning affektfokuserad korttidsterapi, vilket är en modern integrativ terapiform, med basen i psykodynamisk terapi, anknytningsteori och med stöd av neurovetenskap, ibland med inslag av kognitiva metoder.

En annan terapiform är traumafokuserad KBT - en behandlingsmetod för traumatiserade barn och ungdomar.