IMG_1394.JPG

Parterapi

Att få nära relationer att fungera är inte alltid så lätt. I en kärleksrelation sätts hela människan på prov. Det gäller att ge och ta emot omsorg och kärlek, men också att fungera ihop praktiskt som par, samtidigt som var och en vill bli respekterad som en självständig människa. Konflikter som är svåra att lösa kan uppstå, vilket i sin tur lätt leder till missförstånd, bråk, otydlig kommunikation och känslan av att det inte finns några lösningar för att få relationen att fungera.

I arbetet med par och familjer handlar det oftast om låsningar i samspels- och kommunikationsmönster samt svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Genom samtal via parterapi ges par, familjer och ensamstående hjälp att bearbeta sina samlevnadsproblem. Målsättningen kan vara att bevara sitt äktenskap, samboförhållande, partnerskap eller om skilsmässa visar sig nödvändig, att minska de negativa konsekvenserna och underlätta att skiljas i samförstånd.

Målsättningar kan vara: 

- att kunna kommunicera bättre med din partner och/eller dina barn

- att hitta mer närhet i relationen

- att leva i styvfamilj

- barnuppfostran

- föräldrasamarbete

- att komma vidare efter otrohet

- att prata om sexualitet

- rädslor och våld i relationen

- att fatta beslut om att skiljas eller ej