Krishantering & Traumabehandling

vår 2010 101.jpg

Någon gång i livet drabbas de flesta människor av en kris. Ibland blir krisen så svår och överväldigande att man kan behöva hjälp av en professionell terapeut för att ta sig ur krisen. Det kan handla om en svår skilsmässa, en traumatisk händelse eller en livskris.

För den person som varit med om trauma och utvecklat Posttraumatiskt stressyndrom är det viktigt att få hjälp för att läka själsligt. Jag har bl.a. arbetat med traumatiserade barn och ungdomar. Ja har då använt en metod som kallas för Traumafokuserad KBT, som är en behandlingsform som har gott forskningsstöd.